07. novembar  2006. god.

KIM Info-bilten 07-11-06

Izvestaj Komisije za obnovu svetinja na Kosovu i Metohiji

KIM Info-sluzba
07. novembar 2006.god

U prilogu dostavljamo izvestaj Komisije za obnovu srpskih pravoslavnih verskih objekata na Kosovu i Metohiji od 3. novembra 2006. god. Radovi na 8 objekata na kojima je predvidjena obnova u toku 2006. godine trebalo bi da budu zavrseni u decembru ove godine. Naredne, 2007. godine, planirano je da se nastavi sa procesom obnove objekata unistenih u martovskom pogromu 2004. godine. Paralelno sa tim radi se na prikupljanju novcanih sredstava za obnovu ostalih srpskih svetinja postradalih od 1999. godine. Radovi na obnovi nasih svetinja sprovode se pod stalnim nadzorom srpske sluzbe zastite Zavoda za zastitu spomenika kulture u Leposavicu i u koordinaciji sa Republickim Zavodom za zastitu spomenika kulture. Projekte i projektnu dokumentaciju pripremili su regionalni zavodi Republike Srbije. Za zvanicnog predstavnika SPC u procesu obnove svetinja na Kosovu i Metohiji Sv. Arhijerejski Sabor SPC je imenovao vladiku Teodosija, vikarnog episkopa Lipljanskog.

KOMISIJA ZA SPROVODJENJE OBNOVE
SRPSKIH PRAVOSLAVNIH VERSKIH OBJEKATA NA KOSOVU I METOHIJI

IZVESTAJ O STANJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI
3. NOVEMBAR 2006.

 

KOMISIJA ZA SPROVODJENJE OBNOVE
IZVESTAJ O STANJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI 2006

Francisko Montanes (CoE) - Menadzer Projekta, KSO tehnicka jedinica
3. novembar 2006

Nakon uspesnog zavrsetka programa zastite i mera konsolidacije na 31 gradilistu u toku 2005. god, Komisija za Sprovodjenje Obnove (KSO) je izradila program za drugu fazu opseznih radova na obnovi osam razlicitih objekata koji su predvidjeni da budu zavrseni do kraja 2006. godine.

U toku prvih nekoliko meseci ove godine rad je bio usresredjen na ispunjavanje finansijskih obaveza KSO-a, formiranje Tehnicke jedinice, podrsku u radu KSO-a, pripremu programa i budzeta za novu godinu, reviziju Zaduzenja KSO-a (Terms of Reference) i pripremu specifikacija za nove intervencije. Prvi sastanak u 2006. KSO je odrzao u maju. Od tada, sastanci su odrzavani mesecno i na njima su donosene vazne odluke u vezi sa procesom obnove.

Instituti za Zastitu spomenika kulture Srbije su u prvoj polovini godine pripremili projekte. Radovi na obnovi su dati na konkurs u cetiri razlicita kruga tendera, od juna do oktobra 2006. god.

Prvi radovi su poceli u julu 2006. na Crkvi Bogorodice Ljeviske u Prizrenu. Poslednji ovogodisnji radovi koji su dati na ponudu treba da pocnu u drugoj nedelji novembra. Ocekuje se da svi radovi budu zavrseni u toku prve polovine decembra.

Radovi na obnovi u toku 2006. izvode se na sledecim objektima:

 1. Crkva Bogorodice Ljeviske, Prizren
 2. Saborna Crkva Sv. Djordja, Prizren
 3. Crkva Sv. Nikole, Pristina
 4. Manastir Sv. Joanikija, Devic, Srbica
 5. Crkva Vavedenja Bogorodice u Belom Polju
 6. Stara Crkva Sv. Georgije (Runovic) u Prizrenu
 7. Crkva Sv. Ilije, Vucitrn
 8. Crkva Uspenja Presvete Bogorodice, Djakovica

CRKVA BOGORODICE LJEVISKE, PRIZREN

1-POPRAVKA OLOVNOG KROVA

Period izvodjenja radova: juli-septembar 2006.
Izvodjac: Pleqja 2, Istinic
arh. Jovica Lukic, Zavod za zastitu spomenika kulture Leposavic

OPIS POSLOVA: Postavljanje olovnog krovnog pokrivaca preko bocnih krila i prostora oltara. Intervencija je izvrsena urgentno zbog kradje olovnog krovnog pokrivaca u oktobru 2005. Privremeno su bili postavljeni vodootporni najloni da sprece prodiranje vode i kasnije ostecenje fresaka.

Skica delova novog olovnog krova

Pocetno stanje

 

Posle intervencije

 

 

2-RADOVI NA KONSOLIDACIJI ZVONIKA, PRIPRATE i GALERIJE: najostecenije povrsine na prednjem delu crkve

Period izvodjenja radova: oktobar-decembar
Izvodjac: Pleqja 2, Istinic
Nadzornik: arh. Jovica Lukic, Zavod za zastitu spomenika kulture Leposavic

Zavrseni radovi:

 • Metalna skela oko kule zvonika
 • Radovi na ciscenju kamena i cigle
 • Popravka spojnica i pukotina sa krecnim malterom
 • Popravka ostecenih povrsina sa krecnim malterom pri tom postujuci povrsine sa freskama

Radovi u toku:

 • Olovni krovni pokrivac na zvoniku
 • Rekonstrukcija gornjeg nivoa platforme
 • Popravka ograde zvonika
 • Popravka gornje galerije i maltera kapele
 • Popravka poda
 • Izmestanje izgorele stolarije i nadvratnika
 • Rekonstrukcija drvene galerije narteksa i stepenista
 • Zastakljivanje prozora

Pocetno stanje

Trenutno stanje


SABORNA CRKVA SV. DJORDJA, PRIZREN

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI CRKVE

Period izvodjenja radova: septembar-decembar 2006
Izvodjac: American Invest Company, Pristina, Monolistroy (Bugarska)
Nadzornik: arh. Milan Catic

Zavrseni radovi:

 • Kompletno ciscenje i rusenje ostecenih elemenata (stubova, celicnih greda, unutrasnje malterisanje, limova, podova)
 • Temelji novih stubova
 • Postavljanje unutrasnjih drvenih skela
 • Celicni stubovi i krovna konstrukcija
 • Popravka i ciscenje kamena

Radovi u toku:

 • Novi kameni svod i kupola
 • Unutrasnje malterisanje
 • Novi kameni podovi
 • Pokrivanje krova olovnim pokrivacem
 • Stolarija
 • Unutrasnja drvena galerija
 • Elektricna instalacija
 • Molerski radovi
 • Rekonstrukcija spoljasnjeg trema

Pocetno stanje

Trenutno stanje

 

 

CRKVA SV. NIKOLA, PRISTINA

1-RADOVI NA REKONSTRUKCIJI CRKVE

Period izvodjenja radova: septembar-decembar 2006

Izvodjac: P.A.B. Djakovica
Nadzornik:
arh. Jovica Lukic, Zavod za zastitu spomenika kulture Leposavic

Zavrseni radovi:

 • Ciscenje i rusenje ostecenih elemenata (podova,maltera, stolarije)
 • Zastita fresaka na unutrasnjim zidovima
 • Unutrasnja skela
 • Ciscenje i kamenorezacki radovi
 • Temelji novih stubova
 • Novi stubovi i krovna ploca

Radovi u toku:

 • Krovna drvena konstrukcija i crep
 • Olovni pokrivac na kupoli i svodovima
 • Unutrasnja drvena galerija
 • Stolarija
 • Novi mermerni podovi
 • Molerski radovi
 • Elektricna i gromobranska instalacija

Pocetno stanje

Trenutno stanje

 

 

2-REKONSTRUKCIJA PAROHIJSKOG DOMA, KRSTIONICE i ZVONIKA, crkva Sv. Nikole Pristina

Period izvodjenja radova: oktobar-decembar 2006

Izvodjac: Sadiku, Suva Reka
Nadzornik: arh. Jovica Lukic, Zavod za zastitu spomenika kulture Leposavic

Zavrseni radovi:

 • Ciscenje i rusenje ostecenih elemenata
 • Novo unutrasnje malterisanje
 • Instalacije delimicno zavrsene (elektricna instalacija, vodovodna instalacija, kanalizacija, TV kablovi)
 • Konstrukcija krova parohijskog doma

Radovi u toku:

 • Vodootporni najlon i postavljanje crepa na parohijski dom
 • Unutrasnja stolarija
 • Popravka ili zamena podova
 • Oluci
 • Fasada i molerski radovi
 • Kompletiranje radova instalacijama
 • Rekonstrukcija zvonika

Pocetno stanje parohijskog doma

Trenutno stanje

 

Krstionica

 

 


MANASTIR SV. JOANIKIJA, DEVIC. SRBICA
 

1- REKONSTRUKCIJA STAROG KONAKA i SRUSENOG POTPORNOG ZIDA

Period izvodjenja radova: septembar-decembar 2006

Izvodjac: Ukras, Zvecan
Nadzornik: arh. Zoran Garic, Zavod za zastitu spomenika kulture Leposavic

Zavrseni radovi:

 • Kompletno ciscenje i rusenje ostecenih elemenata
 • Popravka ili zamena unutrasnjih pregradnih zidova
 • Malterisanje unutrasnjih i spoljasnjih zidova
 • Nove betonske ploce
 • Nova krovna konstrukcija i pokrivanje crepom
 • Podovi od kamena i keramickih plocica
 • Novi prozori i vrata
 • Instalacije (struja, vodovodna instalacija, kanalizacija i grejanje)
 • 80% rekonstrukcije potpornog zida je zavrseno

Radovi u toku:

 • Molerski radovi
 • Kotlarnica
 • Gromobranska instalacija. Kompletni detalji ostalih instalacija
 • Kompletiranje rekonstrukcije potpornog zida i ogradnog zida

Pocetno stanje

Trenutno stanje

 

 

Obrusen potporni zid

Izgradnja novog potpornog zida

2- UNUTRASNJE POPRAVKE U MANASTIRSKOJ CRKVI

Period izvodjenja radovaoktobar-decembar 2006

Izvodjac: UKRAS, (Zvecan)
Nadzornik: arh. Zoran Garic, Zavod za zastitu spomenika kulture Leposavic

Zavrseni radovi:

 • Skidanje ostecenog maltera zasticujuci povrsine sa freskama u prisustvu strucnjaka za konzervaciju fresaka
 • Novo malterisanje i elektricna instalacija u narteksu

Radovi u toku:

 • Rekonstrukcija podova
 • Zavrsavanje unutrasnjeg malterisanja
 • Kompletiranje elektricne i gromobranske instalacije
 • Kompletiranje spoljasnjih oluka

Pocetno stanje

 

Trenutno stanje

3- REKONSTRUKCIJA CENTRALNOG KONAKA i POKRIVANJE KROVA ZIMSKE KAPELE OLOVNIM POKRIVACEM

Period izvodjenja radovanovembar-decembar 2006

Izvodjac: UKRAS, (Zvecan)
Nadzornik: arh. Zoran Garic, Zavod za zastitu spomenika kulture Leposavic

Zavrseni radovi:

Ocekivani pocetak radova je u toku druge nedelje novembra

Predvidjeni radovi:

 • Ciscenje i skidanje ostecenih elemenata
 • Nove betonske ploce
 • Ispunjavanje pukotina u zidu
 • Celicni elementi za ucvrscivanje (stubova,greda i nadvratnika)
 • Pokrivanje olovnim pokrivacem zimske kapele

Trenutno stanje

  

CRKVA VAVEDENJA PRESVETE BOGORODICE, BELO POLJE, PEC

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI CRKVE

Period izvodjenja radovaoktobar-decembar 2006

Izvodjac: UKRAS (Zvecan)
Nadzornik: arh. Milan Catic

Zavrseni radovi:

 • Ciscenje i skidanje ostecenih elemenata
 • Kruzna drenaza oko crkve
 • Popravka ili zamena spoljasnjeg maltera

Radovi u toku:

 • Trotoar oko crkve
 • Popravka poda
 • Stolarija
 • Molerski radovi
 • Elektricna instalacija

Pocetno stanje

Trenutno stanje

?

STARA CRKVA SV. DJORDJA - PRIZREN (Runoviceva crkva)

RADOV
I NA REKONSTRUKCIJI CRKVE

Period izvodjenja radovaoktobar-decembar 2006.
Izvodjac: American Invest Company Pristina, Monolistroy (Bugarska)
Nadzornik: arh. Milan Catic

Zavrseni radovi:

 • Ciscenje i skidanje ostecenih elemenata
 • Popravka unutrasnjeg maltera
 • Ciscenje i popravka kamenorezackih radova

Radovi u toku:

 • Popravka poda
 • Pokrivanje olovnim pokrivacem
 • Nova stolarija
 • Nove kamene grobne ploce
 • Elektricna instalacija

Pocetno stanje

Trenutno stanje

 

CRKVA SV. ILIJE, VUCITRN

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI CRKVE

Period izvodjenja radovaoktobar-decembar 2006.

Izvodjac: Arting, Djakovica
Nadzornik: arh. Jovica Lukic, Zavod za zastitu spomenika kulture Leposavic

Zavrseni radovi:

 • Demontaza privremenog zastitnog krova i svih ostecenih elemenata
 • Iskop zemlje oko crkve zbog obnavljanja originalnog nivoa objekta
 • Popravka ili zamena maltera na priprati
 • Krovna konstrukcija priprate

Radovi u toku:

 • Drenazni sistem,
 • Pokrivanje krova
 • Stolarija
 • Obnova poda
 • Molerski radovi
 • Elektricna instalacija

Pocetno stanje

Trenutno stanje

  


CRKVA
USPENJA PRESVETE BOGORODICE, DJAKOVICA

REKONSTRUKCIJA KAMENOG OGRADNOG ZIDA (prva faza obnove)

Period izvodjenja radovanovembar-decembar 2006
Izvodjac: Pleqja, Istinic
Nadzornik: arh. Milan Catic

Zavrseni radovi:

Ocekivani pocetak radova je u toku druge nedelje novembra

Predvidjeni radovi:

Ogradni kameni zid oko crkvene porte

(Potpuna obnova crkve i parohijskog doma predvidjena je za 2007. godinu)


Trenutno stanje


KIM Info-sluzba ARHIVA VESTI
2004 Arhive: | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septambar | Oktobar | Novembar | Decembar
2005 Arhive: | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septambar | Oktobar | Novembar | Decembar
2006 Arhive: | Januar | Februar | Mart |
April | Maj| Jun | Jul | Avgust | Septambar | Oktobar | Novembar

Nasa informativna sluzba donosi vesti sa Kosova i Metohije sa posebnim osvrtom na zivot Srpske Pravoslavne Crkve i srpske zajednice na prostorima pokrajine Kosova i Metohije i Raske oblasti. KIM Info-sluzba izdaje redovne biltene na srpskom i engleskom jeziku.

DISCLAIMER:
Stavovi u novinskim clancima i tekstovima kao i vest u biltenimai pripadaju autorima ili agencijama od kojih su tekstovi preuzeti i ne mogu se smatrati zvanicnim stavovima ni KIM info-sluzbe ni Eparhije rasko-prizrenske. KIM Info-sluzba moli one koji prenose vesti iz nasih biltena da korektno navedu izvor vesti, koji je oznacen ispod naslova svake vesti ili teksta.


Nase informativne biltene i ostale informacije sa Kosova i Metohije mozete naci i na Web strani Info-sluzbe  KIM: http://www.kosovo.net/

Copyright 2006, KIM Info-sluzba

Prijava na nase mailing liste:
Nase mailing-liste: na engleskom na srpskom