08. mart 2004. god.

Info-bilten ERP KiM 08-03-04

Ispravljeno i dopunjeno izdanje:

Najavljeno aerofotogrametrijsko snimanje terena uvod u prepravku katastarskih podataka na Kosovu i Metohiji

ERP KiM Info-sluzba
Gracanica, 08. mart 2004. god.


Pravoslavna Eparhija rasko-prizrenska i
kosovsko-metohijska

 

SAOPSTENJE ZA JAVNOST
povodom najavljenog aerofotogrametrijskog snimanja
 teritorije Kosova i Metohije, i usvajanja Zakona o Registru prava na nepokretnu imovinu od strane Skupstine Kosova


Obzirom da se poslednjih dana na Kosovu i Metohiji sve cesce govori o planiranom vrsenju aerofotogrametrijskog snimanja, kao i o neophodnim pripremama za obavljanje ovog snimanja, u smislu obelezavanja terena i informisanja javnosti o snimanju terena aerofotogrametrijom, sve veci broj nasih svestenika obraca nam se za pomoc u tumacenju ove odluke. Navedena cinjenica svakako podrazumeva podatak da se svestenici na terenu, u neposrednom kontaktu sa narodom, svakodnevno susrecu sa ovim istim pitanjem, i nalaze se u nedoumici kako da odgovore svojim vernicima i pomognu im u zauzimanju stava spram ove odluke Privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji.

Navescemo ovde podatak da se u toku februara 2004. godine na teritoriji opstinâ Kosova i Metohije pojavilo obavestenje, izdavano uglavnom od strane Direkcije za geodeziju, katastar i imovinu nadleznih opstinskih sluzbi, i upuceno svim gradjanima nadleznih opstina, da se u toku marta 2004. godine planira obavljanje aerofotogrametrijskog snimanja i obelezavanje medjnih belega. U tom cilju gradjani se pozivaju da obeleze svoje parcele, a edukacija gradjana za pravilnu pripremu svojih parcela vrsila se na sastancima, organizovanim od strane opstinskih sluzbi po selima svake opstine.

Rok za obelezavanje terena istekao je 05. marta 2004. godine.

Sve ovo veoma nas je zabrinulo i prinudilo da se javno oglasimo, upozoravajuci na opasnost koja se krije iza ove odluke, obzirom da vrsenjem aerofotogrametrijskog snimanja ozbiljno biva ugrozena imovina pre svega Srpske Pravoslavne Crkve, a zatim i Republike Srbije, kao i svih proteranih Srba i nealbanaca.

Da li se sprovodjenjem aerofotogrametrijskog snimanja stvara nova evidencija u katastarskim knjigama, razlicita od postojece?

Kako ce ljudi obeleziti svoju imovinu, kako ce omedjiti svaku parcelu, kada je vise od 200.000 ljudi sa Kosova i Metohije proterano i bez mogucnosti pristupa imovini?

Kada i na koji nacin ce biti obavesteni o rezulatima snimanja i kako ce im se pruziti mogucnost da izraze eventualne primedbe na rezultate snimanja?

Sta ce biti sa srpskom imovinom koja je uzurpirana i bezakono zauzeta od strane Albanaca?
Da li se vrsenjem aerofotogrametrijskog snimanja stavljaju van snage vazeca dokumenta drzave Srbije koja se odnose na imovinu i katastarske knjige?

Kako ce biti obelezena imovina SPC, kada nase svestenstvo i monastvo, koje inace jos uvek zivi na Kosovu i Metohiji, na velikom delu teritorije gde se nalazi crkvena imovina nema mogucnost nikakvog pristupa?

Kako ce biti obelezena imovina oduzeta Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi od strane komunistickih vlasti po raznim osnovama (agrarna reforma, nacionalizacija, itd)?

Na ovaj nacin gubi se svaki trag crkvenoj imovini, i oduzetoj i sadasnjoj, kao i mogucnost da ona ikada vise ponovo dodje u posed Crkve.

Kako ce biti registrovane unistene i spaljene crkve i srpske kuce? Kako ce biti obelezena spaljena i zatrta srpska sela? Da li kao njive i utrine?

Sva ova i mnoga druga pitanja naviru i ostaju bez odgovora, ili je pak odgovor toliko strasan da se plasimo suocenja sa njim.

Stoga ocekujemo i zahtevamo od novoformiranih institucija vlasti u Beogradu, od Vlade Srbije kao i od Koordinacionog Centra za Kosovo i Metohiju, da se izvrsi strucna procena ove odluke Vlade Kosova i da se po tom pitanju zauzme zvanican stav, smeju li dakle Srbi ucestvovati u sprovodjenju aerofotogrametrijskog snimanja na Kosovu i Metohiji, odnosno da li ce na taj nacin dati legitimitet uspostavljanju nove katastarske evidencije i tako doprineti daljem urusavanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta drzave Srbije na ovom delu svoje teritorije, a samim tim ugroziti i dalji opstanak srpskog naroda na svojoj zemlji.

Obzirom da je rok za obelezavanje terena istekao 05. marta, smatramo da bi do zauzimanja zvanicnog stava po ovom pitanju, Vlada iz Beograda trebalo da pozove Srbe da ne ucestvuju u sprovodjenju aero-foto snimanja, jer bi se u suprotnom slucaju nanela nepopravljiva i nenadoknadiva steta interesima srpskog naroda i ostanku Kosova i Metohije u granicama drzave Srbije.

Takodje zahtevamo od vlasti u Beogradu da kod kompetentnih medjunarodnih institucija (UN, OEBS, Savet Evrope) pokrenu inicijativu za ispitivanje nadleznosti privremene Vlade Kosova za sprovodjenje premera teritorije.

Ovde isticemo da ne zelimo da rusimo njihove Odluke i Zakone, ali ne mozemo dopustiti ni dalje osipanje i propadanje vec dovoljno ugrozenog srpskog nacionalnog bica i srpske teritorije.

Ovom prilikom hteli bismo da se osvrnemo i na nedavno, od strane Skupstine Kosova, doneseni Zakon o osnivanju Registra za prava na nepokretnu svojinu.

Skupstina Kosova je na svojoj sednici od 17.10.2002. godine usvojila Zakon o osnivanju Registra za prava na nepokretnu svojinu. Na ovaj Zakon je g. Mihael Stajner Uredbom UNMIK br. 2002/22 od 20.12.2002. godine dao saglasnost da stupi na snagu, pod uslovom da Skupstina Kosova usvoji i ispravno objavi dopunske propise koji obezbedjuju efikasno obavestavanje javnosti i ostale neophodne bezbednosne mere za zastitu osoba cija bi prava mogla da budu ugrozena registracijom.

Na svojoj sednici od 26.06.2003. godine Skupstina Kosova je izglasala Izmene i dopune navedenog Zakona, koje obezbedjuju efikasno obavestavanje javnosti kao i ostale bezbednosne mere za zastitu osoba cija bi prava mogla da budu ugrozena registracijom.
Nakon toga je navedeni Zakon g. Hari Holkeri, neposredno nakon svog stupanja na duznost Specijalnog Predstavnika Generalnog Sekretara UN, Uredbom UNMIK-a br. 27/2003. od 18.08.2003. proglasio vazecim.

I u odnosu na ovaj Zakon, takodje, postavlja se pre svega pitanje proteranih i izbeglih lica, tj. kako ce oni ostvariti prava na nepokretnu svojinu, kada im je uglavnom onemogucen pristup svojoj imovini.

Osim ovoga, iz samog Zakona nije jasno koja je dokumentacija potrebna za upis prava na nepokretnosti, kao sto nije jasno ni koji je to "primenjiv" zakon na koji se Zakon o Registru poziva.|

U clanu 5. Zakona o Registru navodi se da "lice koje pretenduje da upis prava na nepokretnu svojinu nema zakonskog osnova i da su njegova prava ugrozena", moze podneti "primedbu o pravu na nepokretnu svojinu".

"Podnosenje primedbe", medjutim, kako stoji u cl. 5.2 "nece stvoriti ni umanjiti zakonska prava bilo kojeg lica. Posebno, primedba ne moze posluziti kao zabrana za prodaju ili za promet nepokretnosti".

Ovo svakako znaci da ne postoji efikasan mehanizam zastite koji ce spreciti prenos u slucaju nesavesnog ili protivzakonitog sticanja imovine.

Na kraju, u Izmenama i Dopunama Zakona o osnivanju Registra za prava na nepokretnu svojinu, koje su donesene u cilju efikasnog obavestavanja javnosti i radi zastite osoba cija bi prava mogla da budu ugrozena registracijom, navodi se da ce se to obezbediti isticanjem zahteva za registraciju na javnoj oglasnoj tabli svake Opstinske katastarske kancelarije, "najmanje pet radnih dana pre donosenja odluke o dozvoli registracije". Nakon isteka tog roka Opstinska katastarska kancelarija upisace prava na nepokretnu svojinu u Registar.
Ozbiljno je pitanje da li isticanje zahteva za registraciju na oglasnoj tabli opstinske kancelarije pet radnih dana pre donosenja odluke o registraciji, predstavlja efikasno obavestavanje javnosti, a pre svega onih koji su proterani sa svoje zemlje i nemaju mogucnost pristupa svojoj imovini (kao sto je slucaj u Metohiji, Drenici, itd).

Na osnovu svega prethodno iznetog, smatramo da je jasna i opravdana zabrinutost Eparhije rasko-prizrenske i kosovsko-metohijske za svoju imovinu, za imovinu svih proteranih Srba i nealbanaca, kao i za imovinu drzave Srbije.

Stoga od novoizabranih vlasti u Beogradu ocekujemo da, u cilju ocuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta drzave Srbije nad teritorijom Kosova i Metohije, kao i opstanka srpskog naroda na ovim prostorima, kod nadleznih medjunarodnih institucija pokrenu inicijativu za preispitavanje svih Zakona i Odluka donetih od strane UNMIK-a i Privremenih institucija, a koje se odnose na imovinu.

Gracanica, 08. mart 2004.


Episkop rasko-prizrenski
i kosovsko-metohijski
+ ARTEMIJE
 


Komentari citalaca
Ukoliko zelite mozete se obratiti tekstualnom porukom urednistvu redakcije ERP KIM Info-sluzbe
Ime i prezime

Vasa e-mail adresa (opciono):

Vas komentar:

Info-sluzba ERP KIM je zvanicna informativna sluzba Srpske Pravoslavne Eparhije rasko-prizrenske i kosovsko-metohijske i radi s blagoslovom Njegovog Preosvestenstva Episkopa Artemija.
Nasa informativna sluzba donosi vesti sa Kosova i Metohije sa posebnim osvrtom na zivot Srpske Pravoslavne Crkve i srpske zajednice na prostorima pokrajine Kosova i Metohije i Raske oblasti. Info-sluzba ERP KIM izdaje redovne biltene na srpskom i engleskom jeziku. Pregled najnovijih novinskih clanaka vezanih za situaciju na Kosovu i Metohiji moze se naci na nasoj strani: Kosovo Daily News (KDN) News List . Info sluzba ERP KIM takodje saradjuje sa  www.serbian-translation.com

Stavovi u novinskim clancima i tekstovima koji nisu zvanicna saopstenja ili vesti IS ERP KIM pripadaju agencijama od kojih su tekstovi preuzeti i nisu neophodno stavovi Srpske Pravoslavne Eparhije rasko-prizrenske i kosovsko metohijske.

Nase informativne biltene mozete naci i na Web strani Info-sluzbe ERP KIM:
/erpkiminfo.html


Dodatne informacije o radu Eparhije rasko-prizrenske i zivotu kosovsko-metohijskih Srba dostupne su na zvanicnoj prezentaciji Eparhije: http://www.kosovo.net

Copyright 2004, ERP KIM Info-Service


Prijava na nase mailing liste:
Nase mailing-liste: na engleskom na srpskom